top of page

Click on each name for further information

87013313_10158417302793866_2210616536220

Flare

MACH3 PACH2 ATCH IV RTCH AKC CH

Equinox Illumination

AKC: PAX2, MXG, MJG, MFB, MFP, MJP8, MJPG, MXP6, MXPS, TQX, TQXP, T2B, CD, RE, HSAsd, PCX, VCX, RATI, RATO, ROMX-I

ASCA: CDX, STDdsc, REMX, REX, RMX, DNA-VP

AHBA: HTAD1s

NEJ20112.jpg

Vibe

MACH PACH ATCH II AKC GRCH/ASCA CH

Airborne's Rhythm Of the Heart

AKC: PAX, MXB, MJS, MFB, MJP4, MJPB, MXP4, MXPB, MFB,  T2B, CD, RE, HSAs, PC, VC

ASCA: RS-E-SP, JS-E-SP, GS-E-SP RAX, RM, STDsd DNA-VP

AHBA: JHD

SES16208.jpg

Taco

MACH2 ATCH

Solstice Ginja Ninja

AKC: CD RE MXS MJG MFB T2B

14 points (3 majors in AKC) for CH

ASCA: JS-E-SP GS-E-OP RS-E-OP RA RNX

DNA-VP

61772861_10157605545083866_2396403940838
330326615_1591549044592076_6730214408251057887_n_edited.jpg

Aerie

AKC CH ATCH

Solstice Touch the Stars at Airborne

AKC: MX MJB MXF T2B CD RE 

ASCA: JS-E-SP, GS-E-OP, RS-E-OP, RA, RNX DNA-VP

Major pointed ASCA

Glee

Multiple Group Placing

Award of Merit

AKC CH Solstice Tickled Red Bi Pacific RA NA NAJ 

ASCA: RS-N GS-N JS-N RNX

DNA-CP

bottom of page